industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi
AutoData - Professional industrial solutions

industrijski inženjering - nadzorni i upravljački informacioni sistemi - identifikacioni sistemi

AutoData - Professional industrial solutions
line_c line_h
profil
nadzorni
i upravljački sistemi
identifikacioni sistemi
kontakt


Kartični sistem CardNET
kartice i čitač
korisničke aplikacije
u karticama
CardNET Server
line_v
NADZORNI i UPRAVLJAČKI SISTEMI

AutoData Vam nudi širok spektar mogućnosti automatizacije proizvodnog procesa upotrebom kontrolera opciono povezanih sa nadzornim računarom. Automatizacija je moguća u praktično svim industrijskim granama : metalskoj, prerađivačkoj,
tekstilnoj, prehrambenoj, hemijskoj, mašinskoj itd.

Tipične primene kontrolera su:

 • metalska industrija:
  • upravljanje i regulacija metalurških procesa (npr. sinterovanja),
  • upravljanje pećima (regulacija temperature) i sl.

 • prehrambena industrija:
  • upravljanje procesom proizvodnje prehrambenih proizvoda (npr. voćnih sokova)

 • mašinska industrija:
  • ugrađivanje upravljačkih sistema na nove ili remontovane mašine.

Slični primeri mogu se navesti i za ostale industrijske grane.

Takođe nudimo i opšte upravljačke sisteme koji se mogu primeniti u više industrijskih grana. Tipični primeri ovih sistema su regulacija vršnog opterećenja, akvizicioni sistemi i sl.

AutoData Kontroleri

KontrolerIndustrijski kontroleri su specijalizovani procesni računari pomoću kojih se ostvaruje upravljanje i kontrola industrijskih procesa. Kontroler se sastoji iz mikroprocesorskog sistema i odgovarajućih elektronskih modula za komunikaciju sa procesom. U konkretnoj aplikaciji broj i tip korišćenih modula se određuje prema vrsti procesa.

Naša firma u svojim sistemima primenjuje industrijske kontrolere renomiranih proizvođača, kao sto su OMRON, Allan Bradley, Siemens. Takođe, imamo razvijen svoj kontroler koji po performansama ne zaostaje za vodećim svetskim firmama. Tip kontrolera za konkretnu aplikaciju se određuje u dogovoru sa Vama, pri čemu niste ograničeni na gore navedene modele, vec možete odabrati i kontroler nekog drugog proizvođača.

Primena kontrolera u vođenju industrijskih procesa ima mnogobrojne prednosti u odnosu na klasičnu proizvodnju. Najznačajnije prednosti automatizacije su:

 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda
 • Uvek isti kvalitet izlaznog proizvoda za date ulazne parametre
 • Znatno olakšan servis i održavanje postrojenja.
 • Uvođenje kontrolera u proizvodnju je jedan od parametara za dobijanje ISO sertifikata.

Kontroleri su robusni i pouzdani uređaji, otporni na prljavštinu, visoke temperature, RF zračenje, vlažnost, dakle prilagođeni radu u industrijskom okruženju.

AutoData Nadzorni sistem

Nadzorni sistem realizuje se personalnim racunarom sa odgovarajućim softverom koji preko RS-485 ili bežicne veze komunicira sa jednim ili više kontrolera.

Nadzorni računar daje grafički prikaz procesa, relevantne dijagrame, kao i stanja ulaza i izlaza i odgovarajucih alarma. Takođe, na nadzornom računaru se formiraju odgovarajuće baze podataka o toku procesa i generišu se pripadajući izveštaji, kao i baze podataka u kojima su radni nalozi za dati proizvodni proces, sa pripadajućim izveštajima.

Nadzorni računar se može lako povezati u postojeću lokalnu mrežu preduzeća.

AutoData Reference

Naše reference u ovoj oblasti su:

Fabrika opruga Gibnjara, Kraljevo detaljno
 • Nadzorni i upravljački sistem linije za termičku obradu gibnjeva i opruga. Dve peći i transport.
 • Nadzorni i upravljački sistem linije za termičku obradu i savijanje opruga i gibnjeva. Dve peći, transport i mašina za savijanje opruga.
Kombinat aluminijuma, Podgorica  
 • Akvizicioni sistem na valjačkim stanovima za foliju.
 • Nadzorni i upravljački sistem linije za žarenje aluminijumskih traka. Tri peći i transport.
  - u saradnji sa firmom ICCE Beograd -
 • Nadzorni i upravljački sistem linije za žarenje aluminijumskih folija. Tri peći i transport.
  - u saradnji sa firmom ICCE Beograd -
 • Upravljački sistem za regulaciju i merenje nivoa crvenog mulja.
 • Sistem za regulaciju broja obrtaja motora jednosmerne struje na liniji za transport crvenog mulja.
Fabrika reznog alata, Čačak  
 • Upravljački sistem mašine za čeono zavarivanje trenjem.
  Prva nagrada na medjunarodnom sajmu opreme za zavarivanje u Beogradu 1997.god.
  - u saradnji sa firmom ICCE Beograd -
 • Upravljački sistem za upravljanje kalionicom.
Prvi Partizan WOKSAL AD, Užice  
 • Nadzorni i upravljački sistem za peći GCA, dve peći.
 • Nadzorni i upravljački sistem za peći BALZERS, četiri peći
 • Upravljački sistem za mašinu za obradu pločica tipa WENDT.
 • Upravljački sistem za mašinu za obradu pločica tipa AGATON.
 • Upravljački sistem za mašinu za presovanje tvrdog metala tipa AUTOCLAVE.
 • Nadzorni i upravljački sistem za mašinu za presovanje pločica tipa DIRECTOR.
Fabrika cementa, Kosjerić  
 • Sistem za merenje nivoa cementa u silosima.
Livnica AD, Požega  
 • Upravljački sistem za indukcione peći. Dve peći.
 • Nadzorni i upravljački sistem za optimizaciju vršnog opterećenja. 2000 evra uštede na mesečnom nivou.
PIN Akustika, Ovčar Banja  
 • Upravljački sistem za mašinu za navijanje opruga.
Budimka, Požega  
 • Upravljački sistem za presu za voće.
 • Upravljački sistem za mašinu za cedjenje voća.
Vodovod, Čanj  
 • Upravljački sistem za vodovod.
Voćar AD, Čačak  
 • Nadzorni i upravljački sistem za punilicu voćne kaše.
 • Nadzorni i upravljački sistem za sterilizator.
Unipromet, Čačak  
 • Nadzorni i upravljački sistem za praćenje rada mašina za presovanje profila i pumpe za benzin.
AD Agroekonomik Beograd, pogon Fruto, Blace  
 • Nadzorni i upravljački sistem za akviziciju temperatura u hladnjačama, generisanje alarma i izveštaja, i za regulaciju temperature u procesu proizvodnje voćnog soka.
Fabrika nameštaja Napredak, Požega  
 • Nadzorni i upravljački sistem za optimizaciju vršnog opterećenja.
SwissLion Industrija alata, Trebinje  
 • Nadzorni i upravljački sistem za peći za kaljenje "DEGUSSA", 2 peći.
IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma Sevojno  
 • Nadzorni i upravljački sistem za peći za žarenje, 4 peći.
Atenic commerce, Čačak  
 • Nadzorni i upravljački sistem za peći za kaljenje, 3 peći.
Fabrika Tara, Mojkovac  
 • Upravljački sistem za sušaru.
 • Upravljački sistem za presu.
 
© Copyright AutoData

[profil] [nadzorni i upravljački sistemi] [identifikacioni sistemi] [kontakt]

Member of UziceNet. Production DataVoyage