industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi
AutoData - Professional industrial solutions

industrijski inženjering - nadzorni i upravljački informacioni sistemi - identifikacioni sistemi

AutoData - Professional industrial solutions
line_c line_h
profil
nadzorni
i upravljački sistemi
identifikacioni sistemi
kontakt


Kartični sistem CardNET
kartice i čitač
korisničke aplikacije
u karticama
CardNET Server
line_v
IDENTIFIKACIONI SISTEMI

Naši kartični sistemi omogućavaju realizaciju velikog broja aplikacija.

Najčešće aplikacije su:

 • Evidencija radnog vremena :
 

Na kapijama Vaše firme postavljaju se čitaci.

Zaposleni dobijaju identifikacione kartice koje se pri svakom prolasku kroz kapiju stavljaju u polje čitača, čime se registruje ulaz ili izlaz.

Čitači su povezani sa registracionim računarom, na kome se beleži vreme svakog ulaza ili izlaza.

Registratori su obično povezani sa serverom, na kome je centralna baza podataka o registrovanom radnom vremenu.

Na registratorima i na serveru nalaze se klijentske aplikacije pomoću kojih se dobijaju izveštaji o ostvarenom radnom vremenu zaposlenih.

Server se može integrisati u lokalnu mrežu preduzeća i podaci sa njega mogu se koristi u programima za obračun ličnog dohotka.

 • Kontrola pristupa :
 

Na kapijama ili ulaznim vratima Vaše firme postavljaju se čitači povezani sa elektronskom bravom.

Stavljanje odgovarajuće kartice u polje čitača aktivira bravu, čime se omogućuje ulaz ili izlaz zaposlenih.

Čitači su povezani sa registratorima na kojima se beleže vremena ulazaka i izlazaka, a oni su povezani sa serverom na kome je centralna baza podataka o ostvarenim ulascima i izlascima zaposlenih.

Na registratorima i na serveru nalaze se klijentske aplikacije pomoću kojih se generišu izveštaji o prolascima.

Pored svakog čitača moze se ugraditi elektronska kamera, pomoću koje se na registratoru i na serveru dobija i slika svakog lica koje je ušlo ili izašlo iz kruga preduzeća.

Kartice se mogu programirati tako da dozvole prolazak u određenom periodu dana (npr. od 7 do 15 h i od 18 do 21 h). Takođe, moguće je napraviti posebne kartice za goste preduzeća.

Sistem za kontrolu pristupa može se integrisati sa sistemom za evidenciju radnog vremena u jedinstvenu aplikaciju. Takođe, u sistem se mogu integrisati i alarmni sistemi.

 • Elektronski novčanik :
 

Na karticama zaposlenih uprogramiran je odgovarajuci novčani iznos.

Na mestu plaćanja u menzi/bifeu Vaše firme nalazi se registrator koji je ujedno i kasa sa priključenim čitačem.

Operater na kasi registruje potrošen iznos, kartica se stavlja u polje čitača i novčani iznos na kartici se automatski umanjuje za potrošen iznos.

Prilikom ove registracije kasa štampa odgovarajući račun, na kome korisnik vidi koliko je potrošio za taj obrok i koliko još ima novca na kartici.

Registratori su najčešće integrisani u lokalnu mrežu preduzeća, čime se potrošeni iznos automatski odbija od ličnog dohotka zaposlenog.

Osim navedenih, moguće je realizovati aplikaciju za naplatu parkinga, registraciju istočenog goriva na pumpama itd.

U razvoju identifikacionih sistema AutoData koristimo CardNet kartični sistem.

Reference

Naše reference u ovoj oblasti su:

Valjaonica aluminijuma, Sevojno detaljno
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa, 5000 radnika i 15 ulaznih mesta.
Prvi Partizan WOKSAL AD, Užice  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Blue Star, Arilje  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Unipromet, Čačak  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Fabrika čipsa , Čačak  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Voćar, Čačak  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Exim Banka, Beograd  
 • Identifikacioni sistem za kontrolu pristupa
Fabrika sita i ležajeva FASIL, Arilje  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Hladnjača, Čačak  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Fabrika nameštaja ZIP Univer, Bela Zemlja  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Prehrambena industrija "Sreten Gudurić", Užice  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Fabrika Glinice AD "Birač", Zvornik  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa, video nadzor.
Fabrika "Tara", Mojkovac  
 • Identifikacioni sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa, video nadzor.
 
© Copyright AutoData

[profil] [nadzorni i upravljački sistemi] [identifikacioni sistemi] [kontakt]

Member of UziceNet. Production DataVoyage