industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi
AutoData - Professional industrial solutions

industrijski inženjering - nadzorni i upravljački informacioni sistemi - identifikacioni sistemi

AutoData - Professional industrial solutions
line_c line_h
profil
nadzorni
i upravljački sistemi
identifikacioni sistemi
kontakt


Kartični sistem CardNET
kartice i čitač
korisničke aplikacije
u karticama
CardNET Server
line_v
NADZORNI i UPRAVLJAČKI SISTEMI

Upravljački sistem i nadzorna aplikacija
FOK Gibnjara Kraljevo

Automatizovana proizvodna linija sastoji se iz:

 • peći za zagrevanje opruga
 • linije za navijanje opruga
 • peći za otpuštanje opruga sa transporterom

Upravljanje procesom realizovano je sa dva kontrolera naše proizvodnje povezanih sa nadzornim računarom.

Automatizovana proizvodna linija

Prvi kontroler upravlja procesima na dve peći, dok je drugi zadužen za liniju navijanja opruga. Oba kontrolera imaju po jedan touch-monitor preko kojih se zadaju lokalni parametri procesa. Kontroler za upravljanje pećima obezbeđuje sledeće funkcije:

 • Tempovanje (pripremu) peći prema zadatoj recepturi tempovanja
 • Zagrevanje opruga prema zadatoj radnoj recepturi
 • Otpuštanje opruga prema zadatoj radnoj recepturi
 • Upravljanje transportom
 • Dijagnostičke funkcije

Kontroler za upravljanje linijom navijanja obezbeđuje sledeće funkcije:

 • Automatsko navijanje opruga prema zadatim parametrima
 • Dijagnostičke funkcije

Nadzorni računar povezan je sa kontrolerima serijskom vezom. Aplikacija na nadzornom računaru obezbeđuje sledeće funkcije:

 • Grafičko praćenje svih relevantnih parametara procesa
 • Dijagrame svih temperatura uz proizvoljnu vremensku bazu
 • Kreiranje receptura i njihovo slanje kotrolerima
 • Otvaranje/zatvaranje radnih naloga za dati proces
 • Bazu podataka sa svim parametrima procesa za kasniju analizu
 • Generisanje dokumentacije i različitih izveštaja vezanih za proces (dijagrami toka procesa za kontrolu kvaliteta i sl.) na ekranu i štampaču
 • Autorizovanje korisnika

Aplikacija na nadzornom racunaru

Primena ovog sistema omogućila je potpunu kontrolu kvaliteta proizvoda.

 
© Copyright AutoData

[profil] [nadzorni i upravljački sistemi] [identifikacioni sistemi] [kontakt]

Member of UziceNet. Production DataVoyage