industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi
AutoData - Professional industrial solutions

industrijski inženjering - nadzorni i upravljački informacioni sistemi - identifikacioni sistemi

AutoData - Professional industrial solutions
line_c line_h
profil
nadzorni
i upravljački sistemi
identifikacioni sistemi
kontakt


Kartični sistem CardNET
kartice i čitač
korisničke aplikacije
u karticama
CardNET Server
line_v
IDENTIFIKACIONI SISTEMI

Sistem CardNET

Kartični sistem CardNET omogućava jednom preduzeću da organizovano i efikasno prikuplja i obradjuje informacije o radnim satima, kretanju personala i plaćanju različitih usluga unutar preduzeća.

Osnovni elementi sistema su:

CardNETServer softver se izvršava na personalnom računaru koji je povezan sa odgovarajućim brojem čitača. Podaci se interno memorišu u svakom čitaču i periodično se prenose nadzornom računaru koji ne mora biti stalno uključen.

AutoData Kartice i čitač

Kartica AD100/AD120Kartica AD100/AD120 je kompjuter minijaturizovan na veličinu standardne plastične kreditne kartice koja staje u svaki džep. Princip funkcionisanja je zasnovan na beskontaktnoj tehnologiji što znači da kartica komunicira sa čitačima/pisačima bez fizičkog kontakta. Optička vidljivost takođe nije uslov za komunikaciju što znači da kartica za vreme očitavanja/upisa može da se nalazi na primer u novčaniku.

Čitač karticeSvaki čitač kartice je ujedno i pisač pa se u daljem tekstu koristi termin čitač umesto tačnijeg termina čitač/pisač. Termin očitavanje ukazuje na razmenu podataka između čitača i kartice pri čemu se podaci upisuju i u karticu i u čitač.

Maksimalna udaljenost pri očitavanju koja se sa našim karticama može postići je 1 metar. Registracija odnosno vreme očitavanja traje kraće od 100 ms, što odgovara jednom treptaju oka. Antikolizione tehnike omogućavaju istovremenu obradu podataka iz više kartica. Čitači i kartice zahvaljujući beskontaktnoj tehnologiji pouzdano funkcionišu i u surovim industrijskim uslovima gde su prisutni vlaga, masti, prljavštine, kiseline, ekstremne temperature, mehanički šokovi.

AutoData Korisničke aplikacije u karticama

Korisničke aplikacije u karticama su osnova na koji počiva fleksibilnost CardNET sistema. Broj, vrsta i parametri aplikacija se jednostavno dinamički menjaju pomoću odgovarajućeg softvera.

Primeri mogućih aplikacija su:

 • Evidencija radnog vremena
  Aplikacija sadrži jedinstveni identifikacioni broj radnika kao i podatke u kojoj smeni radnik radi. Podaci o ulascima i izlascima se automatski registruju i prenose na CardNETServer koji ne mora biti stalno uključen..

 • Kontrola pristupa
  Aplikacija sadrži jedan ili više ključeva za elektronske brave, sa ili bez vremenskih ograničenja ulaska i izlaska. Na primer zaposlenom se može upisati u karticu da narednih mesec dana može da otključava ulazna vrata firme u periodu posle radnog vremena. Po isteku ovog roka ključ se automatski briše iz kartice. Mogu se evidentirati uspešna otključavanja kao i neuspeli pokušaji otključavanja/pristupa.

  Za poslovne partnere koji posećuju Vašu firmu predvidjene su posebno programirane kartice.

 • Plaćanja u menzi, bifeu,…    Plaćanje parkinga, …
  Umesto papirnih bonova čije korišćenje donosi manipulativne troškove (prebrojavanje, štampanje, …) kartica se može koristiti kao elektronski novčanik za plaćanje u restoranu preduzeća. Kartica može da sadrži novčanu vrednost koja se umanjuje prilikom svakog plaćanja, ili se pri svakom plaćanju nosilac automatski zadužuje.

Konkretnu primenu ovog sistema možete videti u našoj listi referenci.

AutoData CardNET Server

CardNET Server je softverski paket koji omogućava kompletnu administraciju ulaznih podataka sa registratora, kao i akviziciju i analizu podataka koji se generišu tokom rada sistema. Izvršava se na standardnom personalnom računaru.

Osnovne osobine ove aplikacije:

 • Grafički korisnički interfejs koji omogućava komforan rad sa programom
 • Klijent/server arhitektura
 • Komunikaciona podrška:
  • Lokalna Ethernet mreža
  • Modemska veza
  • ISDN veza
  • Intranet/Internet
 • Mogućnost integracije sa alarmnim sistemima i sistemima za video nadzor.
 
© Copyright AutoData

[profil] [nadzorni i upravljački sistemi] [identifikacioni sistemi] [kontakt]

Member of UziceNet. Production DataVoyage