industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi industrijski inženjering - nadzorni i upravljački sistemi - identifikacioni sistemi
AutoData - Professional industrial solutions

industrijski inženjering - nadzorni i upravljački informacioni sistemi - identifikacioni sistemi

AutoData - Professional industrial solutions
line_c line_h
profil
nadzorni
i upravljački sistemi
identifikacioni sistemi
kontakt


Kartični sistem CardNET
kartice i čitač
korisničke aplikacije
u karticama
CardNET Server
line_v
IDENTIFIKACIONI SISTEMI

Identifikacioni sistem za kontrolu pristupa i obračun radnog vremena u Valjaonici aluminijuma Sevojno

Elementi ovog sistema su:

  • Registratori sa čitačima na 11 kapija preduzeća
  • Server koji prihvata podatke sa registratora

Server je umrežen u lokalnu mrežu Valjaonice i podaci sa njega koriste se u programu za obračun plata zaposlenih. Od 11 registratora, njih 5 je povezano modemskom vezom sa serverom, dok su preostalih 6 umreženi sa serverom Ethernet mrežom, pomoću optičkih kablova.

Šematski prikaz identifikacionog sistema u Valjaonici aluminijuma Sevojno

Ažuriranje podataka na serveru vrši se automatski jednom u 6 sati. Na registratorima se nalaze klijentske aplikacije sa sledećim funkcijama:

  • Registrovanje svakog prolaska (ulaz/izlaz)
  • Registrovanje neuspešnih prolazaka
  • Generisanje izveštaja o prolascima
  • Autorizacija korisnika

Na serveru se nalazi klijentska aplikacija sa sledećim funkcijama:

  • Ragistrovanje svih prolazaka prema podacima sa registratora
  • Generisanje izveštaja o prolascima
  • Priprema i dostavljanje podataka o prolascima sistemu za obračun plata
  • Autorizacija korisnika

Sistem reguliše prolaske za 5000 zaposlenih u Valjaonici i celokupan obračun ličnih dohodaka zasniva se na podacima sa ovog sistema. Uvođenje sistema praktično je eliminsalo neregularne prolaske kroz kapije preduzeća.

 
© Copyright AutoData

[profil] [nadzorni i upravljački sistemi] [identifikacioni sistemi] [kontakt]

Member of UziceNet. Production DataVoyage